Archive of news

Монографія

 Шановні колеги, спільними зусиллями Інституту гематології та трансфузіології Національної академії наук України і медичного інституту Сумського Державного Університету вийшла в світ монографія «Виробнича трансфузіологія».

Розглядаються аспекти сучасної виробничої трансфузіології як окремої науки, що використовує унікальні для медицини матеріали та методи зі своєю історією й шляхами розвитку.

Вирішуються питання забезпечення патогенної безпеки, якості та препаратів служби крові. Розглядається нормативна база та шляхи її гармонізації з вимогами ЄС. Особливістю цього наукового видання є відсутність цитування офіційних документів та законів із посиланнями на них у разі необхідності. Це пояснюється вимогами до постійного вдосконалення згідно із сучасними системами менеджменту якості, такими як ISO 9001 та GMP, що приводить до постійних змін у цих документах. Разом із питаннями менеджменту якості розглядаються окремі аспекти з логістики, законодавства, економіки, інфраструктури, обладнання, маркетингу, виробництва, а також етичні моменти та інші вузькоспеціалізовані напрями діяльності служби крові, що формують виробничу трансфузіологію як сучасну самостійну науку.

Окремим розділом розглядається сучасне обладнання для служби крові, що представлене на ринку України та розміщена інформація стосовно сучасних технологій та перспективної літератури.

Виробнича трансфузіологія: монографія / В.В. Любчак, В.П. Любчак, А.С. Тимченко, В.А. Сміянов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - 272 с.

QS