Студентам IV курсу ЛС (Соціальна медицина)

Регламент

Тематичний план лекцій

Тематичний план практичних занять

Питання до модуля

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

 

Основна література 

 

 

1.

Громадське здоров'я / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва та ін. ; За ред. В.Ф. Москаленка. - 3-тє вид. - Вінниця. - 2013. - 560 с.

 

2.

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / Ю.В. Вороненко, В. Ф. Москаленко, О. Г. Процек et al. ; Під заг. ред.: Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. -  680 с.

 

завантажити

3.

Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я. За редакцією Ю.В. Вороненка. Київ, 2002.

 

4.  

Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я. Під ред. Ю.В. Вороненка. Тернопіль, 2001.

 

5.

Москаленко В.Ф., Гульчій О.П., Таран В.В., Лєхан В.М. та ін. Економіка охорони здоров'я. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 288 с.