Студентам V курсу ЛС (Соціальна медицина)

Регламент

Тематичний план лекцій

Тематичний план практичних заннять

 Візуальні інструкції по заповненню медичної документації 1.  23.

Екзаменаційні питання

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

 

Основна література

 

1.

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / Ю.В. Вороненко, В. Ф. Москаленко, О. Г. Процек et al. ; Під заг. ред.: Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 680 с. 

завантажити

2.

Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я. За редакцією Ю.В. Вороненка. Київ, 2002.

 

3.  

Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я. Під ред. Ю.В. Вороненка. Тернопіль, 2001.

 

4.

Москаленко В.Ф., Гульчій О.П., Таран В.В., Лєхан В.М. та ін. Економіка охорони здоров'я. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 288 с.

 

span style=