Студентам І курсу ЛС/СМ (Історія медицини)

Регламент

Тематичний план практичних занять

Самостійна робота

Методичні вказівки до практичних занять. Частина 1. завантажити

Методичні вказівки до практичних занять. Частина 2. завантажити 

Методичні вказівки до практичних занять. Частина 3. завантажити 

 

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

 

 

Основна література

 

1.

История медицины / Т.С. Сорокина; 5-е изд., перераб., доп. - М.: Академия, 2006. - 560 с. 

завантажити

2.

Історія медицинию / С.А. Верхратський. - 2-е изд., иправл. и доп. - К.: Вища школа, 1974. - 336 с.