Науково-дослідна робота

Комплексною темою наукових досліджень кафедри у період 2010-2015 рр. є «Наукове обґрунтування покращення якості медичної допомоги та стану здоров’я населення на регіональному рівні». Метою досліджень є розробка та адаптація нових підходів і методологічних концепцій для покращення якості медичної допомоги населенню Сумської області.

Cпівробітниками кафедри вирішуються наступні задачі:

  • сучасні аспекти реформування регіональної системи охорони здоров’я;
  • удосконалення управління якістю медичної допомоги на регіональному рівні;
  • поглиблене вивчення демографічних процесів та захворюваності населення Сумської області;
  • аналіз медико-правових питань на сучасному етапі розвитку охорони здоров’я.

Налагоджений тісний взаємозв’язок з регіональними органами виконавчої влади, управліннями охорони здоров’я Сумської обласної держадміністрації та Сумської міської ради, керівниками ЛПЗ м. Суми та області. Кафедра приймає активну участь у підготовці та проведенні колегій обласної державної адміністрації, підсумкових колегій обласного та міського управлінь охорони здоров’я, в роботі обласної школи організаторів охорони здоров’я.

На курсі оториноларингології з основами стоматології було започатковано вивчення клінічної дисципліни за допомогою методики відеоендоскопії. Вивчається проблема діагностики та лікування аденоїдних вегетацій у дорослих. Працює навчальний центр ендоскопічної діагностики ЛОР-захворювань, підготовку пройшли більше 50 студентів і лікарів.

На кафедрі виконнана докторська (Сміянов В.А.), виконується кандидатська дисертація (Сміянова О.І.). Діє студентський науковий гурток.

QS