Сміянов Владислав Анатолійович

 Сміянов Владислав Анатолійович, завідувач кафедри, д.мед.н., професор

Має вищу кваліфікаційну категорію з отолариноларингології та організації і управління охороною здоров’я.

В 2000 році закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі при Міністерстві економіки України, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобув кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація моделі системи медичної допомоги міському населенню в умовах перебудови галузі». З 2006 року є Головою обласного осередку «Української медико-правової асоціації». Голова координаційної ради по впровадженню концепції розвитку Сумської області «Нова Сумщина – 2015» в галузі охорони здоров’я, член громадської гуманітарної ради при Сумській обласній державній адміністрації. Член наукового товариства оториноларингологів України.

В травні 2015 р. відбувся захист докторської дисертації на тему: «Медико-соціальне обґрунтування моделі управління якістю медичної допомоги на основі внутрішнього аудиту на рівні закладу охорони здоров’я».

Педагогічний стаж - 11 років. Лікарський стаж – 31 рік, стаж з управління охороною здоров’я – 20 років. Автор 110 наукових публікацій.

Бергілевич Олександра Миколаївна

 

Бергілевич Олександра Миколаївна, д.вет.н., професор, завуч кафедри

Погорєлов Максим Володимирович

Погорєлов Максим Володимирович, д.мед.н., професор

 

Дьяченко Анатолій Григорович

Дьяченко Анатолій Григорович, д.мед.н., професор

Касянчук Вікторія Вікторівна

Касянчук Вікторія Вікторівна, д.в.н., професор

Відмінник науки та освіти України. Основний науковий напрям  – харчова гігієна, безпечність харчових продуктів, санітарна мікробіологія. Кваліфікованний спеціаліст у сфері використання міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 22000 для впровадження систем управління якістю та безпечністю. За її консультування в Україні впроваджено та сертифіковано зазначені системи управління у 8 харчових підприємствах різного профілю (м’ясопереробній, з виробництва морожених напівфабрикатів, з виробництва  фаст-фудів, оптові бази, заклад громадського харчування). Має досвід у розробці нормативних документів. Під її керівництвом розроблено 7 державних стандартів, СаНпіН для молокопереробних підприємств, 3 проекти  Національних Технічних регламентів. Постійно підвищує свою кваліфікацію, у тому числі за кордоном – у США, Франції, Англії, Німеччині, Польщі та ін.

Має близько 450 публікацій, у тому числі монографія та більше 40 патентів України на корисну модель, автор та співавтор 6-ти навчальних посібників. Наукова школа: 2 доктори та 10 кандидатів наук.

Васильєв Юрій Костянтинович

 

Васильєв Юрій Костянтинович, к.мед.н., доцент

В 2005 році закінчив Сумський державний університет, медичний інститут. Проходив інтернатуру по спеціальності: «Загальна практика - сімейна медицина». З відзнакою закінчив магістратуру. Працював на посаді лікаря-інфекціоніста СОКІЛ ім.З.Й. Красовицького.

В 2007 році поступив до аспірантури. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роль Товариства одеських лікарів у розвитку медичного діла та медичної науки. 1849-1924 рр.». 

Автор більше ніж 30 наукових праць. Педагогічний стаж - 8 років.

Сміянов Євгеній Владиславович

 Cміянов Євгеній Владиславович, к.мед.н., доцент

В 2012 році захистив дисертацію. Автор 35 наукових праць. Педагогічний стаж – 5 років, лікарський – 9 років.

Сміянова Ольга Іванівна

Сміянова Ольга Іванівна, старший викладач

Має 40 наукових публікацій та вищу кваліфікаційну категорію з організації охорони здоров’я. Педагогічний стаж - 8 років, лікарський – 29 років.

Корнієнко Вікторія Володимірівна

Корнієнко Вікторія Володимірівна, к.мед.н., асистент

Любчак Владислав Вікторович

Любчак Владислав Вікторович, к.мед.н., асистент

В 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація забезпечення якості компонентів та препаратів плазми крові в процесі виробничої діяльності центру крові».

Автор 50 наукових публікацій. Педагогічний стаж - 2 роки.

Курганська Вікторія Олександрівна

Курганська Вікторія Олександрівна , к.мед.н., асистент

Івахнюк Юрій Петрович

Івахнюк Юрій Петрович , к.мед.н., асистент

Снєгірьова Інна Олександрівна

 Снєгірьова Інна Олександрівна, к.мед.н., асистент

Закінчила медичний інститут Сумського державного університету в 2010 р. В 2012 р. закінчила ХМАПО, отримала кваліфікацію лікаря-отоларинголога. Проходила інтернатуру на базі ЛОР-відділення Сумської обласної клінічної лікарні. 2012-2013 роки - працювала в поліклінічному відділенні №2 КУ «СМКЛ №1». З 2013 року - аспірант кафедри фізіології і патофізіології з курсом  медичної біології медичного інституту СумДУ. У 2015 р. захистила дисертація на тему «Зв'язок поліморфізму генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації з механізмами розвитку острого коронарного синдрому» (науковий керівник - проф., доктор біолог. наук Вікторія Юріївна Гарбузова). З 2016 р. сумісник на кафедрі «Громадського здоров’я».

Автор 10 наукових праць. Педагогічний стаж – 4 років, лікарський – 7 років.

Дрига Наталія Олександрівна

Дрига Наталія Олександрівна, аспірант кафедри, викладач-стажист

Закінчила медичний інститут Сумського державного університету в 2014 р. В 2016 р. закінчила факультет післядипломної медичної освіти у складі медичного інституту Сумського державного університету, отримала кваліфікацію лікаря загальної практики – сімейного лікаря.

Проходила інтернатуру на базі Краснопільської ЦРЛ протягом 2014-2016 рр. У 2016 р. працювала лікарем загальної практики – сімейним лікарем в КЗ «Краснопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

З 2016 року – аспірант кафедри громадського здоров’я медичного інституту Сумського державного університету. Науковий керівник – проф., д.мед.н. Сміянов Владислав Анатолійович.

Івахнюк Тетяна Василівна

Івахнюк Тетяна Василівна , к.б.н., асистент

Жалдак Дар'я Олександрівна

Жалдак Дар'я Олександрівна, асистент

Гусак Євгенія Володимірівна

Гусак Євгенія Володимирівна, асистент

Гнелиця Валерій Анатолійович

Гнелиця Валерій Анатолійович, к.б.н., доцент

Губенко Ганна Володимирівна

 

Губенко Ганна Володимирівна,

PhD, зі спеціальності – філософія науки.

Пройшла стажування з авторським курсом «Інтегративна біоетика» в Інституті медичної етики та історії медицини, Рурський Університет Бохума (Німеччина) / Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin, Ruhr-Universität Bochum (2015); учасниця літньої школи «Bioethics as a Scientific and Social Project: The Idea of Integrative Bioethics», авторський майстер клас «Модель Інтегративної біоетики», Академія політичної освіти, Тутцінг (Німеччина) / Academy for Civic Education, 2016.

 Ініціатор розділу «Біоетика: трансдисциплінарних проект» (на постійній основі) для журналу «Філософія освіти» (http://www.philosopheducation.com/). В основу покладена ідея перекладів українською робіт відомих німецьких біоетицистів (як Фріца Яра, так і сучасних біоетицистів).

Голова ГО «Біоетика»/ NGO Bioethics.

Регіональна тренерка для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до концепції НУШ (2017). Сертифікована експертка з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту (2019).

Науковий стаж – 16 років. Педагогічний стаж – 17 років.

 

Денищенко Марина Олександрівна

Денищенко Марина Олександрівна, старший лаборант

В 2010 р. закінчила СумДПУ імені А.С. Макаренко за спеціальністю: «вчитель російської та англійської мов». Досконало володіє англійською. Приймає активну участь в перекладанні методичних розробок для англомовних студентів. 

Горобченко Катерина Миколаївна

Горобченко Катерина Миколаївна, асистент