Снєгірьова Інна Олександрівна

 Снєгірьова Інна Олександрівна, к.мед.н., асистент

Закінчила медичний інститут Сумського державного університету в 2010 р. В 2012 р. закінчила ХМАПО, отримала кваліфікацію лікаря-отоларинголога. Проходила інтернатуру на базі ЛОР-відділення Сумської обласної клінічної лікарні. 2012-2013 роки - працювала в поліклінічному відділенні №2 КУ «СМКЛ №1». З 2013 року - аспірант кафедри фізіології і патофізіології з курсом  медичної біології медичного інституту СумДУ. У 2015 р. захистила дисертація на тему «Зв'язок поліморфізму генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації з механізмами розвитку острого коронарного синдрому» (науковий керівник - проф., доктор біолог. наук Вікторія Юріївна Гарбузова). З 2016 р. сумісник на кафедрі «Громадського здоров’я».

Автор 10 наукових праць. Педагогічний стаж – 4 років, лікарський – 7 років.