Денищенко Марина Олександрівна

Денищенко Марина Олександрівна, старший лаборант

В 2010 р. закінчила СумДПУ імені А.С. Макаренко за спеціальністю: «вчитель російської та англійської мов». Досконало володіє англійською. Приймає активну участь в перекладанні методичних розробок для англомовних студентів.